Huisboktor

Huisboktor

Uiterlijk
Een volwassen huisboktor is 10-25 mm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken.
De larve heeft een lengte tot 30 mm, is geelachtige wit en heeft goed.
De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt.

Ontwikkeling
Volledige gedaanteverwisseling.
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 3 tot 11 jaar Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken.
In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt.
Een tempratuur van 25 graden en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboklarve.

Leefwijze
De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en ovale doorsnede hebben.
Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunnen fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten al voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt.
De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand.
Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor met een gerafelde rand.

Schade
Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan.
Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd; bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast.
Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

De houtwormverdelger van het Noorden. Wij zijn actief in de provincies Groningen en Drenthe en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

Afspraak maken