Gewone houtwormkever

Gewone houtwormkever

Uiterlijk
Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild.
Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien.
De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling
Volledige gedaanteverwisseling.
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 20 tot 40 eitjes.
De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm.
In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen.
De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23*C.

Leefwijze
Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast.
De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt met hoopjes voormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof: dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever.

Schade
Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is.
Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten.
N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast.

De houtwormverdelger van het Noorden. Wij zijn actief in de provincies Groningen en Drenthe en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

Afspraak maken